Irgatoğlu Atçalı Kel Mehmet

Irgatoğlu Atçalı Kel Mehmet

Destan /1970/ Yabanel yay. / Berlin

Atçalı’m bir ırgat
dedemizin dedesinin dedesi
bir garip bir yiğit kişi
tarih kitaplarında pek geçmez adı.
Ne başında saç
ne at
ne avrat.
Daha beşikte iken başladı dinlemeye
silah seslerini
saman ve barut kokusunu.
Sorardı küçükken anasına:

– Uzun mu bir kavaktan daha çok
atının yeleleri
Cennet Ali’nin?
IV. Murad’ın fermanlısı
halkın dermanlısı
Cennet Ali’nin
nasıl atıp güneşi
atının terkisine
nasıl kaçırdığını,
nasıl geceleyin
yıldızları
birer kurşunla
düşürdüğünü
tek tek.