İşte Hayat! İşte Ölüm Ve Tarih!

İşte Hayat! İşte Ölüm Ve Tarih!

Şiir /1984 / Dayanışma Yay / Istanbul

Sevgili çocuk
Valensiya portakalı
Hint mihracesinin oğlu
Ülkesinden ayrılan bir işçinin türküsü
Ateş hattındayız bir kentin
Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz!
Beşlikler
Sanem için
8 Mayıs 1980
Palaskalar ve gücercinler
Benim adım barış
Elmaları ateşledim ve öptüm
İşta hayat! İşte ölüm ve tarih!
Evet! Yarına inanıyorum
Bir mültecinin mektubu
İsveçli kızlar üzerinedir
Lund üniversitesi üzerinedir
Dom klisesi üzerinedir
Karlos ve ben İsveç’te
Karin